ESILEHT
VÕISTLUSED
Sise-O 2018
ARHIIV
KONTAKT
logi sisse

RSS

 

PÄEVAKUTE FORMAATIDE SELGITUSED


 

 

ajaline valik

Võistleja peab läbima mingi ajalimiidi jooksul suvalises järjekorras nii palju kontrollpunkte, kui jõuab.
Kontrollpunktid annavad arvestuspunkte vastavalt:
KP 31-39 - 1p
KP 40-49 - 2p
KP 50-59 - 3p
Iga alustatud minut üle kontrollaja võtab ühe arvestuspunkti maha. Paremusjärjestus moodustatakse arvestuspunktide järgi, nende võrdsuse korral aja järgi.
Näide

 

BINGO

Maastikul olevatest punktidest tuleb läbida mingi kindel arv jaamadega punkte suvalises järjekorras. Seejuures on osades punktides vaid tähised. Võidab võistleja, kes läbib need jaamadega punktid kõige kiiremini.

 

edasi-tagasi

Tavaliselt tavaline suundorienteerumisrada. mida läbitakse kaks korda: alguses ühes suunas ning siis vastassuunas.
Kahe jooksu vahel saab puhata ning see aeg lahutatakse võistlusajast maha.

 

intervall

Suundorienteerumisrada tavalise kaardiga, millest lähevad arvesse ainult paarituarvulised etapid. St tulemused moodustatakse 1.etapi, 3.etapi, 5.etapi jne summana. Vahepealsed etapid tuleb läbida kiiremini, kui eelmise etapi kahekordne aeg. Näiteks, kui esimesse punkti on joostud ajaga üks minut, siis teise punkti tuleb jõuda vähem, kui kahe minutiga. Selle kontrollaja ületamisel liidetakse ületatud aeg võistlusajale.

 

joon-O

Kaardile on kantud joon, millele on läbimise kontrolliks paigutatud suvalistesse kohtadesse kontrollpunktid. Nende mitteläbimisel saab võistleja 3 minutit ajatrahvi iga punkti eest.
Lisaks on joone kõrval „valed” punktid, mille võtmisel saab ajatrahvi 1 minut iga punkti eest.
Kaardile eelnevalt nimetatud "õigeid" ja "valesid" punkte kantud ei ole.
Rajal on ka kohustuslikud punktid, mis on kaardile kantud ning mille mitteläbimisel võistleja tulemus tühistatakse.
Iga kohustusliku punkti vahel (sh stardi ja esimese punkti ning viimase punkti ja finiši vahel) on vaja teha märge vähemalt ühes mittekohustuslikus punktis (pole vahet, kas „õiges” või „vales” punktis). Vastasel juhul võistleja tulemus tühistatakse.
Kõik punktid (sh mittekohustuslikud) tuleb võtta õiges järjekorras mööda joont.
Näide - Võrdlus kõigi punktidega kaardiga

 

jõulueri

Segu valik- ja suundorienteerumisrajast osaliselt nö. valge kaardiga.

 

karikakar

Tavaline suundorienteerumine liblikatega (mõnda punkti läbitakse rajal mitu korda).

 

karujaht

Kaardil on lisaks punktidele näidatud trass, mida mööda liigub "karu", ühtlase tempoga ja etteantud ajaga. Võistleja võib punkte läbida suvalises järjekorras, aga peale iga kontrollpunkti läbimist peab komposteerima "karu" käes olevas SI-jaamas. Kui "karu" on ületanud finišijoone siis tema käes olevas jaamas komposteerida enam ei saa.

Paremusjärjestus moodustatakse "karu" poolt kinnitatud punktide alusel ja nende võrdsuse korral aja põhjal.

 

km-O

Võistlus koosneb kahest kuni neljast erinevast suundorienteerumisrajast, mis läbitakse järjestikku, puhkepausidega. Iga raja pikkus on 1-2km. Puhkeaeg ei lähe võistlusaega arvesse. Arvestus toimub radade aegade summa põhjal.
Näide - 1.ring - 2.ring - 3.ring

 

koridor-O

Tavaline suundorienteerumisrada muudetud kaardiga:
Kaart on nähtav ainult punktirõngaste sees ja etapi keskel kitsas ribas ehk "koridoris", ülejäänud kaardist on kaetud valge taustaga. Koridor ei pruugi minna otse punktist punkti, vaid võib teha sisse mingi nurga vms. Mööda koridori jooksmine ei ole kohustuslik. Valgele taustale võivad olla jäetud nähtavale õuealad, hooned, ületamatud aiad jne.
Näide

 

Koridor-joon

Segu koridor-O'st ja joon-O'st.
Näide

 

mäekuningas

Suundorienteerumisrada tavalise kaardiga, kus tuleb keskmiselt iga kilomeetri kohta ületada 1 suurem mäenõlv.

 

mälu-O

Tavaline suundorienteerumisrada tavalise kaardiga.
Formaat seisneb selles, et kaarti ei anta võistleja kätte, vaid on kinnitatud stardis olevale alusele. Kaarti võib vaadata ainult võistlusaja sees, kuid seda piiramatu arv kordi. Rada on planeeritud niimoodi, et soodustaks raja jooksul käima stardi lähedal mitu korda.
Näide

 

paarisvalik

 Kaardile on kantud punktipaarid, mis on mõlemad tähistatud sama järjekorranumbriga. St on kaks punkti, mis on tähistatud numbriga 1, kaks tükki, mis on tähistatud numbriga 2 jne. Need paarid on omavahel ühendatud joontega.
Läbida tuleb punkte järjekorras: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 jne. Kusjuures kumb numbriga 1 punkt ennem võtta ja kumb hiljem, ei ole määratud.
Põhimõtteliselt on tegu suundorienteerumisega, kuid ühe punkti asemel tuleb võtta punktipaar.
Näide

 

peegelpildis kaart

Tavaline kaart, mida on peegeldatud üle põhja-lõuna telje. Kaardil on seega põhja- ja lõunasuund paigas, kuid lääs ja ida on omavahel ära vahetatud. Kaardil võib olla ka mitu erinevat moodi peegeldatud osa.
Näide - Võrdlus tavalise kaardiga - Näide 2

 

puzzle-O

Suund või valikorienteerumine muudetud kaardiga:
Kaart on jagatud mitmeks tükiks ning need on omavahel segamini nihutatud ja/või keeratud. Suundorienteerumise puhul ei ole punktid omavahel joontega ühendatud.
Näide - Võrdlus tavalise kaardiga

 

reljeefikaart

Kaart, millele on kantud ainult pruun ja sinine värv. See tähendab, et kaardil on ainult reljeef ja veekogud.
Näide

 

reljeefi-/reljeefita kaart

Kaart on jaotatud kaheks osaks. Ühel poolel on reljeefikaart, millelt on ära kustutatud kogu info peale reljeefi ja veekogude. Teisel poolel on aga kaart, millelt on ära kustutatud just reljeef. Kõik rajad, lagedad jne on kaardile jäetud.
Näide

 

retro

Selle aasta aprillis toimuval Harku päevakul on kasutusel 1909.a. kaart.

 

segapaaris

Võistlus toimub kahe osavõtja teatena.
Täpsema kirjelduse leiad SIIT.

 

silinderprojektsioon

Tavaline suundorienteerumine, kus kaart on volditud silindrikujuliseks ning esimene ring asub silindri välis-, teine siseküljel.

 

sundvalik

Maastikul olevatest punktidest tuleb läbida mingi kindel arv punkte suvalises järjekorras. Võidab võistleja, kes läbib need punktid kõige kiiremini.
Näide

 

suund

Tavaline suundorienteerumisrada.
Punktid tuleb võtta kaardil näidatud järjekorras.
Näide

 

teksti-O

Suundorienteerumisrada muudetud kaardiga:
Enamik kaardist on tavaline, kuid osa on kaetud valge taustaga nii, et ei ole peal ka punkte ega rada. Kaetud etappide asemel on kaardil nimekiri nendest punktidest kujul: "6.-7.KP - 340m, 196 kraadi". Lisaks on legendis punkti tunnusnumber ja legend. Kraadid on põhjasuuna suhtes ning võistlejate abistamiseks on kaardi nurka kantud rist erinevate suunaväärtustega.
Näide - teksti-O km-O ühe ringina

 

topeltvalik

Topelt sundvalik. Võistlejal tuleb läbida kõik kaardil näidatud punktid, joosta läbi stardikoha ning läbida uuesti kõik kaardil näidatud punktid. Teisel ringil ei tohi olla ühtegi kattuvat etappi esimese ringiga. Kattumiseks loetakse ka sama etapi jooksmine vastassuunas.

 

täppis-O

Suundorienteerumisrada micr-O elementidega:
Kontrollpunktide piirkonnas on mitu punkti samade numbritega (näiteks kõrvuti neli punkti numbriga 31). Võistleja peab valima nendest kaardi ja legendi abil õige. Vale võtmisel saab võistleja 40 sekundit ajatrhavi iga vale märke eest. Kui võistleja ei märgi üheski SI-jaamas punktipiirkonnas, võistleja tulemus tühistatakse. Selliselt paigutatud punktid ei ole kõikides rajal olevates punktides ning võistleja ei tea seda enne punktipiirkonda jõudmist.
Näide - Võrdlus kõigi punktidega kaardiga

 

valge kaart

Tavaline suundorienteerumisrada muudetud kaardiga:
Kaart on nähtav ainult punktirõngaste sees, ülejäänud kaardist on kaetud valge taustaga. Valgele taustale võivad olla jäetud nähtavale õuealad, hooned, ületamatud aiad jne.
Rõngaste läbimõõtu on kaardil suurendatud 10mm-ni.
Näide

 

valged rõngad

Tavaline suundorienteerumisrada muudetud kaardiga:
Punktirõngaste sees olev osa kaardist on kaetud valge taustaga, ülejäänud kaart on nähtav.
Näide

 

ühisstart

Täpsema formaadi kirjelduse leiad SIIT.


 
MTÜ Osprint - http://osprint.ee/
KlubiSHS(CMS) by Tak-Soft 2007-2009, ver: 0.9 2010-1113 www.tak-soft.com