ESILEHT
VÕISTLUSED
Sise-O 2018
ARHIIV
KONTAKT
logi sisse

RSS

 

EESTI SPRINDIKARIKAS 2017

JUHEND

VÕISTLUSKLASSID:

M18, N18, M21, N21, M35, N35, M50, N50

VÕISTLUSKORRALDUS:

 • Reeglid ning nõuded rajale ja kaardile on täpsustatud eraldi lisas (Lisa 1).

PUNKTISÜSTEEM:

 • I koht – 100 punkti, II koht – 80 punkti, III koht – 60 punkti, 4.koht – 50 punkti, 5.koht – 40 punkti, 6.koht – 30 punkti, 7.koht – 29 punkti, …, 35.koht – 1 punkt.
 • Arvesse lähevad kolmeteistkümnest viie parema võistluse punktid. Punktide võrdsuse korral esikolmikus saab määravaks kõrgemate kohtade arv viiel paremal võistlusel. Kui ka kõrgemate kohtade arv on võrdne, arvestatakse võistlejate omavahelist paremusjärjestust nendel võistlustel, millel osalesid mõlemad võistlejad. Kui kõik eelnev ei selgita paremusjärjestust, siis saab üldarvestuses parema koha võistleja, kes oli parem Eesti Meistrivõistlustel sprindis.
 • Võistlejal ei ole võimalik saada ühel ja samal võistlusel tulemust mitmes võistlusklassis. Juhul, kui võistleja jookseb võistlusel klassis, millel on sama rada mingi muu Sprindikarika klassiga, saab ta tulemuse ikkagi ainult enda klassis.
 • Kui klassid MN16 jooksevad MN18-st erineval rajal, saavad MN16 klassid tulemuse MN18 järel. Sama raja korral saavad need klassid tulemuse MN18-s aja järgi.
 • Kui klassid MN40 ja MN45 jooksevad MN35-st erineval rajal, saavad MN40 ja MN45 klassid tulemuse MN35 järel. Sama raja korral saavad need klassid tulemuse MN35-s aja järgi.
 • Kui MN55 ja vanemad klassid jooksevad MN50-st erineval rajal, saavad vanemad klassid tulemuse MN50 järel. Sama raja korral saavad need klassid tulemuse MN50-s aja järgi.

AUHINNAD:

 • Karikasarja üldarvestuse MN 18 ja 21 võistlusklasside võitjatele ning M21 klassi II kohale stipendiumid. Kõigi klasside esikolmikule karikad.
 • Stipendiumid paneb välja PRINTCENTER EESTI  AS:

M21 I koht   – 260 eurot          M18 I koht – 65 eurot

M21 II koht  – 130 eurot          N18 I koht – 65 eurot

N21 I koht   – 130 eurot

 

OSAVÕISTLUSTEL OSALEMINE:

 • Iga osavõistlus on eraldi võistlus, millel on oma iseseisev juhend. Osavõistlused viiakse läbi vastavalt osavõistluse juhendile. Karikasarjas osalemiseks ja koondarvestusse pääsemiseks eraldi registreerimist ei ole vaja. Karikasarja punkte saavad  Eesti orienteerumisklubide liikmed, kes  omavad EOL koodi. Registreerimine igale osavõistlusele toimub selle juhendis määratud viisil ja tähtaegadeks.

ŽÜRII:

 • Kõik selle juhendiga lahendamata juhud ning laekunud protestid vaatab läbi karikasarja žürii koosseisus: Jüri Tarmak; Sergei Rjabõškin.
EESTI SPRINDIKARIKAT KORRALDAVAD:

 

 

 

 

 

 

 

LISA 1

REEGLID EESTI SPRINDIKARIKA ETAPI KORRALDAMISEKS 2017. AASTAL

 

RADA JA KAART

 • Kaart peab vastama ISSOM 2007 nõuetele. Legendid peavad vastama IOF-i legendisümbolite 2004.a. standardile. Võistlusel peavad olema täidetud EOL-i 2016.a. võistlusreeglid.
 • Võistlusel peab olema testjooksja, kes jookseb läbi kõik maastikul asetsevad kontrollpunktid. Kontrolljooksja peab tegema SI-kaardiga märke kõigis punktides ning oma SI-kaardi finišis kontrolliks maha lugema. Testjooks peab lõppema hiljemalt 10 minutit enne esimese võistleja starti.
 • Planeeritud võitja aeg peab jääma kõigis klassides vahemikku 12 kuni 15 minutit. Soovitatav võitja aeg on 13 minutit.
 • Maastikul olevate kontrollpunktide koguarv peab olema vähemalt 1,5-kordne pikima raja punktide arv, kuid mitte vähem kui 30. Kui korraldaja paneb maastikule kontrollpunkti, mida ei läbi ükski rada, peab punktis siiski olema töötav SI-jaam.
 • Stardis peavad olema lahtised lisalegendid kõikidele klassidele.

 

MUU

 • Võistlusel peavad olema võistlusklassid N21, M21, N18, M18, N35, M35, N50, M50. Võistluse korraldaja võib teha lisaklasse.
 • Kõigis klassides peab olema stardijärjekord loositud või peavad võistlejad olema paigutatud EOL edetabeli järgi. Mitme jooksuga võistluse puhul kehtib nõue esimeses jooksus.
 • Stardiprotokollid peavad olema avaldatud Internetis vähemalt 24 tundi enne võistluse toimumist.
 • Internetis ning võistluskohas peab olema skeem, millel on näidatud soojendusala, stardiala ning finišiala. Võib kasutada ühte lahtist ala (näiteks enne starti ei ole võistlejatel vaja kindlaks kellaajaks alas olla), kuid sellisel juhul peab teine ala olema suletud startide lõpuni. Alade omavaheline paigutus peab takistama infovahetuse startimata ning finišeerunud võistlejate vahel. Stardi- ja finišiala omavaheline vahekaugus peab olema vähemalt 10 meetrit. Mitme jooksuga võistluse puhul kehtivad nõuded esimesele jooksule.
 • Võistluse korraldaja võib teha kõigile avatud, kohapeal registreerimisega võistluse (avatud rada, päevak vms) samadel radadel, kuid selle startide algus peab olema vähemalt 10 minutit pärast Sprindikarika arvestuse viimase osavõtja starti.
 • Võistlus peab olema EOLi edetabelivõistlus. Mitme jooksuga võistluse puhul on soovitatav valida edetabeliarvestusse nendest esimene. Nõue ei kehti võistlustele, mis ei saa olla edetabelivõistlused võistlusformaadi tõttu.
 • Tööpäevadel toimuvate etappide startide algus ei tohi olla varem, kui 18:30. 

 

REEGLITE MITTETÄITMINE

 • Reeglite mittetäitmisel on Sprindikarika Žüriil õigus jätta võistlus Sprindikarika punktiarvestusest välja.

 
MTÜ Osprint - http://osprint.ee/
KlubiSHS(CMS) by Tak-Soft 2007-2009, ver: 0.9 2010-1113 www.tak-soft.com