ESILEHT
VÕISTLUSED
Sise-O 2018
ARHIIV
KONTAKT
logi sisse

RSS

 

EESTI SPRINDIKARIKAS 2009 - JUHEND


Karikasarja arvestusse lähevad järgmised 2009. aastal toimuvad sprindivõistlused:

Jrk. Võistlus Kuupäev Võistluskoht

Korraldaja,
Rajameister

1.

Vastseliina valla
auhinnavõistlus (öine)

04.aprill (L)

Vastseliina,
Võrumaa

OK Võru,
Markus Puusepp

2. Tallinna MV sprint 06.mai (K)

Saue,
Harjumaa

SK Mercury,
Priit Överus

3. Järvamaa MV sprint 19.mai (T)

Paide,
Järvamaa

OK JOKA,
Raivo Pellja

4. Üks-ühele võistlus 20.juuni (L)

Nelijärve,
Harjumaa

SK Tallinna Kompass,
Jürgen Einpaul

5. Rapla sprint 29.juuli (K)

Öökulli,
Raplamaa

OK Orvand,
Rein Rooni

6. Eesti MV sprint 01.august (L)

Põlva,
Põlvamaa

OK Põlva Kobras,
Avo Veermäe

7. Tallinna Kompassi öine sprint 26.august (K)

Merivälja,
Tallinn

SK Tallinna Kompass,
Jaan Tarmak

8. Kolmiksprint 02.september (K)

Harku,
Harjumaa

SK Tallinna Kompass,
Jürgen Einpaul

VÕISTLUSKLASSID:

 • M18, N18, M21, N21, M35, N35, M50, N50

VÕISTLUSKORRALDUS:

 • Reeglid ning nõuded rajale ja kaardile on täpsustatud eraldi lisas (Lisa 1).

PUNKTISÜSTEEM:

 • I koht – 50 punkti, II koht – 45 punkti, III koht – 41 punkti, 4.koht – 38 punkti, 5.koht – 36 punkti, 6.koht – 35 punkti, …, 40.koht – 1 punkt. Viimasel osavõistlusel kogutud punktid korrutatakse kahega (st viimase osavõistluse võitja saab 100 punkti).
 • Arvesse lähevad kaheksast viie parema võistluse punktid. Punktide võrdsuse korral esikolmikus saab määravaks kõrgemate kohtade arv viiel paremal võistlusel. Kui ka kõrgemate kohtade arv on võrdne, arvestatakse võistlejate omavahelist paremusjärjestust nendel võistlustel, millel osalesid mõlemad võistlejad. Kui kõik eelnev ei selgita paremusjärjestust, siis saab üldarvestuses parema koha võistleja, kes oli parem Eesti Meistrivõistlustel sprindis.
 • Võistlejal ei ole võimalik saada ühel ja samal võistlusel tulemust mitmes võistlusklassis. Juhul, kui võistleja jookseb võistlusel klassis, millel on sama rada mingi muu Sprindikarika klassiga, saab ta tulemuse ikkagi ainult enda klassis.
 • Kui klassid MN16 jooksevad MN18-st erineval rajal, saavad MN16 klassid tulemuse MN18 järel. Sama raja korral saavad need klassid tulemuse MN18-s aja järgi.
 • Kui klassid MN40 ja MN45 jooksevad MN35-st erineval rajal, saavad MN40 ja MN45 klassid tulemuse MN35 järel. Sama raja korral saavad need klassid tulemuse MN35-s aja järgi.
 • Kui MN55 ja vanemad klassid jooksevad MN50-st erineval rajal, saavad vanemad klassid tulemuse MN50 järel. Sama raja korral saavad need klassid tulemuse MN50-s aja järgi.
 • Eesti Meistrivõistlustel sprindis ei ole kavas N50 klassi. Selle klassi tulemused saadakse väljavõttena N45 klassist.

AUHINNAD:

 • Karikasarja üldarvestuse MN 18, 21 ja 35 võistlusklasside võitjatele ning M21 klassi II ja III kohale rahalised auhinnad, teiste klasside II ja III kohtadele ning MN50 klassi esikolmikule esemelised auhinnad. Kõigi klasside esikolmikule karikad.
 • Rahalised auhinnad paneb välja PRINTCENTER EESTI AS:
  • M21 I koht – 5000 krooni
  • M21 II koht – 3000 krooni
  • M21 III koht – 1000 krooni
  • N21 I koht – 3000 krooni
  • M18 I koht – 1000 krooni
  • N18 I koht – 1000 krooni
  • M35 I koht – 1000 krooni
  • N35 I koht – 1000 krooni
 • Autasustamine toimub Suunto Games’i teise päeva lõpus.

OSAVÕISTLUSTEL OSALEMINE:

 • Iga osavõistlus on eraldi võistlus, millel on oma iseseisev juhend. Osavõistlused viiakse läbi vastavalt osavõistluse juhendile. Karikasarjas osalemiseks ja koondarvestusse pääsemiseks eraldi registreerimist ei ole vaja. Registreerimine igale osavõistlusele toimub selle juhendis määratud viisil ja tähtaegadeks.
 • Punktiarvestust peab SK Tallinna Kompass. Lisainfo: http://osprint.ee/

ŽÜRII:

 • Kõik selle juhendiga lahendamata juhud ning laekunud protestid vaatab läbi karikasarja žürii koosseisus: Jüri Tarmak; Lauri Lahtmäe; Jaan Tarmak

 EESTI SPRINDIKARIKAT KORRALDAVAD: 

 


LISA 1

REEGLID EESTI SPRINDIKARIKA ETAPI KORRALDAMISEKS 2009.AASTAL

 

VOLINIK

 • Võistluse korraldajal on soovitatav määrata võistlusele inspektor, kes teeb koostööd rajameistri ja Sprindikarika Žüriiga võistluse korrektseks läbiviimiseks. Inspektori ülesandeks on kontrollida kaardi, radade ja legendide vastavust kehtivatele standarditele ning käesolevate reeglite täitmist korraldaja ja rajameistri poolt.

RADA JA KAART

 • Kaart peab vastama ISSOM 2007 nõuetele. Legendid peavad vastama IOF-i legendisümbolite 2004.a. standardile. Võistlusel peavad olema täidetud EOL-i 2007.a. võistlusreeglid.
 • Lõplikud ning korrektselt vormistatud radade ning kaartide variandid peavad jõudma võistluse inspektori kätte hiljemalt kaks päeva enne registreerumisaja lõppu.
 • Võistlusel peab olema testjooksja, kes jookseb läbi kõik maastikul asetsevad kontrollpunktid. Kontrolljooksja peab tegema SI-kaardiga märke kõigis punktides ning oma SI-kaardi finišis kontrolliks maha lugema. Testjooks peab lõppema hiljemalt 10 minutit enne esimese võistleja starti.
 • Planeeritud võitja aeg peab jääma kõigis klassides vahemikku 12 kuni 15 minutit. Soovitatav võitja aeg on 13 minutit.
 • Maastikul olevate kontrollpunktide koguarv peab olema vähemalt 1,5-kordne pikima raja punktide arv, kuid mitte vähem kui 30. Kui korraldaja paneb maastikule kontrollpunkti, mida ei läbi ükski rada, peab punktis siiski olema töötav SI-jaam.
 • Stardis peavad olema lahtised lisalegendid kõikidele klassidele.

MUU

 • Võistlusel peavad olema võistlusklassid N21, M21, N18, M18, N35, M35, M50, N50. Võistluse korraldaja võib teha lisaklasse. Nõue ei kehti Eesti Meistrivõistlustele 2009.aastal.
 • Kõigis klassides peab olema stardijärjekord loositud või peavad võistlejad olema paigutatud EOL edetabeli järgi. Mitme jooksuga võistluse puhul kehtib nõue esimeses jooksus.
 • Stardiprotokollid peavad olema avaldatud Internetis vähemalt kaks päeva enne võistluse toimumist.
 • Internetis ning võistluskohas peab olema skeem, millel on näidatud soojendusala, stardiala ning finišiala. Võib kasutada ühte lahtist ala (näiteks enne starti ei ole võistlejatel vaja kindlaks kellaajaks alas olla), kuid sellisel juhul peab teine ala olema suletud startide lõpuni. Alade omavaheline paigutus peab takistama infovahetuse startimata ning finišeerunud võistlejate vahel. Stardi- ja finišiala omavaheline vahekaugus peab olema vähemalt 15 meetrit. Mitme jooksuga võistluse puhul kehtivad nõuded esimesele jooksule.
 • Võistluse korraldaja võib teha kõigile avatud, kohapeal registreerimisega võistluse (avatud rada, päevak vms) samadel radadel, kuid selle startide algus peab olema vähemalt 10 minutit pärast Sprindikarika arvestuse viimase osavõtja starti.
 • Võistlus peab olema EOLi edetabelivõistlus. Nõue ei kehti võistlustele, mis ei saa olla edetabelivõistlused võistlusformaadi tõttu.
 • Tööpäevadel toimuvate etappide startide algus ei tohi olla varem kui 18:30. Nõue ei kehti mitme jooksuga võistluste puhul.

REEGLITE MITTETÄITMINE

 • Reeglite mittetäitmisel on Sprindikarika Žüriil õigus jätta võistlus Sprindikarika punktiarvestusest välja.

 


 
MTÜ Osprint - http://osprint.ee/
KlubiSHS(CMS) by Tak-Soft 2007-2009, ver: 0.9 2010-1113 www.tak-soft.com