SI-MÄRGE KLOOSTRIMETSAS

 

SI-märke rada koosneb kahest tüübist punktidest:

a)      Tavalised suunaorienteerumispunktid täieliku kaardiga etapi ümbruses

b)      Märkeorienteerumispunktid kuhu viib nöör, mida kaardil ei ole.

Kaart on nähtav ainult punkti ümbruses, mitte etapi keskel.

Märkeorienteerumispunktides on nööri kõrval punktis 2 kuni 4 SI-jaama, mis on tähistatud tähtedega (A, B, C, D). Kaardil on vastav arv rõngaid, kuhu on juurde kirjutatud samad tähed. Võistleja peab otsustama kaardi peal, millise tähega tähistatud rõngas ta on ja komposteerima vastavalt sellele õige tähega jaamas. Kõik vastava punkti jaamad asuvad ühes rõngas, teistes rõngastes ei ole looduses midagi ja nöör ei pea neid läbima. Valesti komposteerimise korral saab võistleja 1 minuti ajatrahvi. Punktis mittegi ühegi jaama komposteerimise korral võistleja tulemus tühistatakse. Iga punkti eest on võimalik saada ainult ühe trahvi ja seda ei saa parandada õiges jaamas komposteerimisega.

 

Kloostrimetsa keskmine rada (5,2km):

Esimesed kaks punkti läbitakse tavalise suundorienteerumisena. Sealt algab nöör, mis läheb kolmandasse ja neljandasse punkti. Viies ja kuues punkt tuleb läbida jällegi suundorienteerumisena, mille järel algab nöör kuni üheksanda punktini. Üheksandast punktist tuleb finišisse joosta kaardi järgi otse mööda teed.

 

Kloostrimetsa lühike rada (2,9km):

Stardist joosta kaardi järgi parkla lõunaotsa, kust algab läänesuunaline siht. Mööda sihti joostes tuleb mõnesaja meetri pärast risti üle sihi nöör. Sealt tuleb pöörata paremale mööda nööri ning edasi joosta samamoodi nagu keskmist rada neljandasse punkti.

Lühikesel rajal jäävad ära keskmise raja kolm esimest punkti.

 

Kloostrimetsa pikk rada (9,4km):

Alguses joosta keskmine rada kuni viimase punktini ning sealt tagasi, sama rada tagurpidi läbi.