LISAINFO

 

RAJAPIKKUSED

Klass

1.osa

Micr-O

3.osa

Kokku

H20

2,74km – 10KP

1,26km – 10KP

1,00km – 5KP

5,00km – 25KP

H21

3,27km – 12KP

1,26km – 10KP

1,00km – 5KP

5,53km – 27KP

H35

2,74km – 10KP

1,26km – 10KP

1,00km – 5KP

5,00km – 25KP

H50

2,41km – 9KP

1,26km – 10KP

0,59km – 3KP

4,26km – 22KP

D20

1,95km – 7KP

1,26km – 10KP

0,59km – 3KP

3,80km – 20KP

D21

2,41km – 9KP

1,26km – 10KP

0,59km – 3KP

4,26km – 22KP

D35

1,95km – 7KP

1,26km – 10KP

0,59km – 3KP

3,80km – 20KP

 

VÕISTLUSKESKUSE SKEEM

 

Micr-O osa keskel tuleb ületada Pirita jõge. Seda tohib teha ainult tähistatud kohas. Tähistatud kohas on jõe suurim sügavus 40cm.

 

Rinnanumbrid asuvad stardis. Võistleja peab hoolitsema selle eest, et rinnanumber oleks kohtunikele selgesti nähtav trahviringide jooksmise ajal! Võistleja vastutab ise selle eest, et ta jookseb õige arvu ringe.

 

3.osa kaardi saab kohe peale trahviringide jooksmise ala. Kaardivahetuses tuleb teha SI-jaamas märge! 3.osa kaart on mõõtkavas 1:5000.

 

Micr-O osa ja 3.osa kaartidel algavad KP järjekorranumbrid 1-st, mitte eelmise osa viimasest numbrist.

 

Eelstart 2 minutit.

 

Autasustatakse kõigi klasside kolme paremat. Autasustamine toimub kohe peale võistluse lõppu.

 

Ettevaatust autoteede ületamisel!