Micr-O kirjeldus

 

 

Rada koosneb kolmest osast:

 

1.osa – tavaline suundorienteerumine 1:10 000 kaardil

Kaardivahetus

2.osa – micr-O 1:5000 kaardil, ca 5 minutit

Andmete lugemine SI-kaardist

Võimalike trahviringide jooksmine (ring ca 150m)

Kaardivahetus

3.osa – tavaline suundorienteerumine 1:10 000 kaardil, 3-5 minutit


 

MICR-O OSA:

 

 

Selles näites:

 

7., 11. ja 15 KP on kohustuslikud, nende mitteläbimisel võistleja tulemus tühistatakse. Kohustuslikud punktid on märgitud kaardile ringi ja kolmnurgaga.

 

8.-10. ja 11.-14. KP on vabatahtlikud punktid. Neid ei pea läbima, kuid nendest iga KP mitte-võtmisel lisandub võistlejale üks trahviring.

 

Vabatahtlike punktide lähedusse on paigutatud valed KP-d, kohustuslike läheduses valesid punkte ei ole. Vabatahtlikel punktidel ja valedel punktidel ei ole peal tunnusnumbreid.

 

Vabatahtlike punktide märkimiseks on kokku võistlejal kasutada nendega võrdne arv märkeid, ehk selles näites 6. Iga lisamärge üle 6 lisab võistlejale ühe trahviringi.

 

Maksimaalne trahviringide arv on võrdne vabatahtlike punktide arvuga ehk selles näites 6.

 

15. KP-s toimub andmete lugemine SI-kaardist, mille järel võistleja saab teada trahviringide arvu, mille järel tuleb need kohe joosta. Võistleja peab ise jälgima, et ta jookseks õige arvu ringe. Vähem ringe jooksnud võistleja tulemus tühistatakse.

 

Rada planeeritakse niimoodi, et raja täielik pikkus ei oleks suurem kui 110% võrreldes kõige lühema teega (ainult läbi kohustuslike punktide).


 

TRAHVIRINGID:

 

Võistleja saab trahvi:

 

Kui võistleja teeb suurema arvu märkeid kui on vabatahtlikke punkte, siis õigete märgete arvu vähendatakse vastavalt. (Näiteks kui 6 vabatahtliku punkti peale on kasutatud 7 märget ja nendest on 3 õiged, siis seda arvu vähendatakse lisamärke tõttu 1 võrra. Seega 3 õigest loetakse ainult 2 õigeks, ning võistleja peab läbima 4 trahviringi.)

 

Maksimaalne trahviringide arv on võrdne vabatahtlike punktide arvuga ehk selles näites 6.

 

Näited:

 

KONTROLLPUNKTIDE PAIGUTUS JA LEGEND:

 

Kõik vabatahtlikud kontrollpunktid on ilma tunnusnumbrita, kuid täieliku legendiga. Erand on “punkt metsas” (näites 14.KP), mis on paigutatud metsa teiste kindlate orientiiride järgi.

 

Vabatahtlikud ja valed punktid võivad olla paigutatud üksteise lähedale, erinevate, sarnaste või samade objektide ilmakaarte järgi samadele või teistele külgedele. Kui punktid on paigutatud samale objektile, peavad punktid asuma üksteise suhtes ilmakaarte järgi vähemalt 90 kraadi erinevalt.

 

Punktid võivad ka asuda sama joonobjekti peal erineval kaugusel mingist kindlast objektist. Näiteks mitu punkti kraavi peal, erinevatel kaugustel kraavide ristist või mitu punkti erinevatel kõrgustel orvandis.